Dolomity Slovinsko Jezero Bled, Slovinsko Lofoty, Norsko Slovinsko Lofoty, Norsko Toskánsko, Itálie Portugalsko Jamnik, Slovinsko Hallstatt, Rakousko Hallstatt, Rakousko Baita Segantini, Dolomites Toskánsko, Itálie